Zajęcia na basenie

ZAPISY NA BASEN W RAMACH ZAJĘĆ KRPA „Potrafię pływać”

Od dnia 9.09.2019r. będą przyjmowane zgłoszenia uczniów na zajęcia pozalekcyjne nauki pływania, które będą prowadzone na pływalni Hotelu Łeba w okresie od 26.10.2019 do 19.12.2019r.

Grupy:

-początkująca : klasy IV, V, VI

-średniozaawansowana

-zaawansowana

Zapisy:

do 19.09.2019 – sekretariat szkolny

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość objęcia podstawową nauką pływania klasy młodsze, w grupach średnio- i zaawansowanych o przyjęciu w przypadku większej liczby kandydatów zadecyduje: frekwencja uczniów z okresu wcześniejszych zajęć bądź sprawdzian umiejętności przeprowadzony na pierwszych zajęciach.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.