Szkolny Samorząd

17 września odbyły się w szkole wybory do Zarządu Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. Kandydaci do zarządu zaprezentowali się przed wyborami. W wyniku głosowania do zarządu USSz zostali wybrani:

Maria Bieniek kl. VIb – przewodnicząca

Jakub Kubis kl. VIa – zastępca przewodniczącej

Maria Pawlak kl. VIIIa – sekretarz

Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego reprezentuje wszystkich uczniów. Oznacza to, że w ich imieniu zgłasza dyrekcji, nauczycielom, a także rodzicom  problemy, potrzeby oraz pomysły.

Natomiast  Radę Samorządu stanowią przedstawiciele klas, są to  przewodniczący samorządów klasowych.  Dzięki radzie zarząd poznaje zdanie wszystkich uczniów. To przedstawiciele rady informują zarząd o opiniach uczniów, czy też propozycjach dalszych działań.

Uczniowski Samorząd Szkolny to ogół uczniów szkoły.