Certyfikat dla chóru Fa- La – Re

Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Warszawie, za dorobek w upowszechnianiu piękna pieśni polskiej i pielęgnowanie dziedzictwa muzyki narodowej przyznał Certyfikat dla Chóru Dziecięcego „FA-LA-RE” naszej szkoły. Certyfikat został przyznany na 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski.
Warto dodać, iż na jesieni br. chór „Fa-La-Re” będzie obchodził jubileusz 30 – lecia działalności artystycznej w środowisku szkolnym i lokalnym.