Warsztaty nawigacyjne zakończone!

Kolejne szkolenie młodych nawigatorów, przeprowadzono w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 11 nauczycieli i 35 uczniów subregionu słupskiego wzięło udział w potyczkach nawigacyjnych. Określanie pozycji na mapie morskiej, wyznaczanie kursów to już w tej chwili dla uczestników spotkań proste zadania. Zajęcia prowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski, przy wsparciu Mirosława Lamkowskiego – Szkoła Żeglarstwa – MAGOLA.
W przerwie w doskonaleniu wiedzy nawigacyjnej siódmo- i ósmoklasiści uczyli się wykonania podstawowych węzłów żeglarskich i poznawali możliwości ich zastosowania – nie tylko w żeglarstwie.
Każdy z uczestników liczy na zdobycie zaszczytnego Tytułu Mistrza Nawigacji! Szkolny etap IV Pomorskiego Konkursu o tytuł mistrza nawigacji już 6 lutego.