Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego

Podczas wyborów jawnych, w których uczestniczyły zarządy poszczególnych klas wybrano przedstawicieli szkolnego zarządu Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. W skład zarządu weszły uczennice: Wiktoria Kowalczyk – przewodnicząca, Marysia Pawlak – zastępca, Marysia Bieniek – sekretarz.