Za nami trzy dni testów!

18, 19 i 20 kwietnia gimnazjaliści napisali sześć testów. Pierwszego dnia sprawdzili swoją wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. 20 pytań poświęconych było historii, a pozostałe 5 wiedzy o społeczeństwie.  Po części pierwszej, z krótką przerwą, uczniowie przystąpili do rozwiązywania bloku zadań z języka polskiego, a w czwartek zmierzyli się z przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. Na pierwszy rzut trafiła biologia, na której pojawiły się specjalistyczne nazwy roślin, takich jak cypryśniki oraz rdestnice. Gimnazjaliści musieli także popisać się znajomością układu wydalniczego człowieka. Później rozwiązywali oni zadania z chemii, fizyki i geografii. Polecenia z geografii zweryfikowały znajomość mapy Europy. Natomiast na matematyce pojawiło się bardzo dużo zadań, gdzie należało wykonać działania na potęgach i pierwiastkach. Były też równania z jedną niewiadomą, układem współrzędnych oraz zadania wymagające obliczenia pola i obwodu figur. Trzeciego, ostatniego dnia egzaminu gimnazjalnego – uczniowie klas trzecich pisali test z języka angielskiego na dwóch poziomach.

Niewątpliwie były to bardzo stresujące dni dla uczniów, bowiem o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują wyniki na egzaminie. Im lepszy rezultat, tym większe szanse na dostanie się do lepszego liceum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają już 15 czerwca 2018 roku.

W związku z egzaminami od 18 do 20 kwietnia, klasy VII i II brały udział w zajęciach organizowanych w ramach programu edukacji morskiej. W środę uczniowie udali się do SPN, gdzie czekały na nich w terenie praktyczne zadania z zakresu geografii. Uczestnicy podczas marszu mogli wykazać się znajomością topografii, korzystania z kompasu, mapy oraz orientacji w terenie. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z instytucjami i służbami, tj.: Kapitanat Portu w Łebie, SAR, Morski Oddział Straży Granicznej i Port Jachtowy w Łebie. W ostatnim dniu testów gimnazjalnych klasy drugie uczestniczyły w rajdzie rowerowym dookoła dwóch jezior – Sarbsko i Czarne oraz w pieszej wędrówce do wraku z kijkami nordic walking. Zadaniem uczestników było zbieranie materiałów do relacji z rajdu, obserwacja i dokumentacja siedlisk przyrodniczych. Natomiast klasy VII, by rozwijać koordynację i ogólną sprawność ruchową,  wzięły aktywny udział w dodatkowej lekcji wychowania fizycznego w parku trampolin „Jumpcity” w Gdyni.

Zajęcia w terenie dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i pogłębiły zdobytą wiedzę.

tekst Julia Mroczkowska i Ewelina Bas