Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku

19 marca 2018 r. odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie zawodoznawcze. Tym razem reprezentant Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapoznał uczniów klas VII, II i III gimnazjum z ofertą 26 zawodów (np. cukiernik, dekarz, kucharz, elektryk, krawiec, stolarz, tapicer, elektromechanik AGD, blacharz samochodowy), które można zdobyć w ramach szkolnego dokształcania teoretycznego (3 lata nauki zakończone egzaminem czeladniczym) lub pozaszkolnego. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe respektowane są w UE. Szczegółowe informacje znajdują się na:

www.cech.lebork.pl

pcrr.lebork@wp.pl

tel. 59 8621 856

www.facebook.com/cechlebork.

tekst: M. Kietlińska-Antoniewicz