HANDEL LUDŹMI

12 lutego w ramach doradztwa zawodowego i profilaktyki odbyło się spotkanie z panią Bożeną Murawską – doradcą zawodowym i konsultantem powiatowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, która przedstawiła uczniom klas III gimnazjum temat: ,,Handlu ludźmi” – jako zagrożenia, ukazując mechanizm działania, werbunku do pracy oraz gdzie szukać pomocy.

Uczniowie w niewielkim procencie mają wiedzę w tym zakresie, pomimo kampanii społecznościowych w telewizji i Internecie. Dla osób potrzebujących pomocy lub poszukujących informacji: tel. 226280120 i www.handelludźmi.eu.

tekst M. Kietlińska-Antoniewicz