Zajęcia na basenie

Informujemy, że z dniem  03.01.2018 r. będą kontynuowane zajęcia pozalekcyjne na basenie Hotelu Łeba w grupach i godzinach określonych dotychczas.

Chętni nowi uczniowie z klas IV-VI powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły celem pobrania deklaracji i uzgodnienia grupy i godziny zajęć.

Zajęcia będą prowadzone wg harmonogramu do ferii zimowych podczas których obowiązywać będzie zmieniony harmonogram zajęć.