ŻACZEK

Ukazał się kolejny numer szkolnej gazetki ŻACZEK, dostepny jest w bibliotece szkolnej, w budynku A. Przypominamy, że gazetkę wydajemy od 2004 roku.