Bezpieczeństwo podczas ferii

Podczas zabaw zimowych pamiętajmy!!!

1. Zjeżdżamy na sankach i nartach w miejscach bezpiecznych, oddalonych od jezdni, dostosowanych do umiejętności.
2. Na łyżwach jeździmy na lodowisku, omijamy stawy i jeziorka.
3. Nie rzucamy twardymi śnieżkami.
4. Nie chodzimy w przemoczonym ubraniu.
5. Nie oddalamy sie z miejsca zabaw bez wiedzy rodziców i opiekunów.
6. Nie ufamy osobom obcym, nie oddalamy się z nimi.
7. W razie wypadku lub sytuacji niebezpiecznej pamiętamy o numerach alarmowych:
POGOTOWIE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997