Próbny alarm pożarowy

W dniu 29 listopada w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu alarmu – dźwięku dzwonka, sygnał przerywany przez 30 sekund, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy udali się w wyznaczone miejsce ewakuacji. Od chwili usłyszenia alarmu do końcowego raportu upłynęło 9 minut. W miejscu ewakuacji przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kapitan Krzemiński przypomniał uczniom o zagrożeniu podczas nieodpowiedniego użytkowania systemów grzewczych.
Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Po próbnym alarmie nastąpił miły, oczekiwany od dawna, przez uczniów moment, rozdanie nagród z różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych, które odbyły się do tego czasu.