Wyniki konkursu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

kategoria: solo
Julian Gryciuk – wyróżnienie
Wanesa Macura – wyróżnienie

kategoria: zespół
Maria Pawlak i Agata Wilkos – wyróżnienie