Edukacja historyczna – wycieczka do muzeum

24 października uczniowie klas szóstych zwiedzali Muzeum w Lęborku. Poznali ekspozycje stałe muzeum, ale głównym celem wyjazdu było poznanie postaci gen. Stanisława Sosabowskiego, twórcy i bojowego dowódcy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, która podczas II wojny światowej brała udział w operacji Market Garden pod Arnhem o wolność Holandii i odznaczyła się odwagą oraz poświęceniem w walce z hitlerowskimi Niemcami. Sam generał zasłynął także z bardzo dobrych metod szkolenia swoich żołnierzy oraz dawania właściwego przykładu swoją postawą. Niektóre polskie rozwiązania szkoleniowe zostawały wprowadzane także w oddziałach brytyjskich. Uczniowie wysłuchali wykładu Krzysztofa Siwki – instruktora harcerskiego i pracownika muzeum, obejrzeli film na temat generała oraz wiele ciekawych eksponatów związanych z tamtym okresem dziejów naszego narodu.