Uczniowski Samorząd Szkolny

26 września odbyły się wybory do Zarządu Uczniowskiego Samorządu Szkolnego.
W jego skład weszli:
przewodniczący – Kacper Rubacha
zastępca przewodniczącego – Jerzy Ruszewski
sekretarz – Maria Bieniek

Uczniowski Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły, Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie trójek klasowych.