Uczymy się bezpieczeństwa

We wtorek, 4 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas I – III z funkcjonariuszem policji na temat zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Uczniowie przypomnieli sobie, jak należy zachować się w kontaktach z osobami nieznajomymi na ulicy. Poznali lub przypomnieli sobie zasady postępowania z urządzeniami elektrycznymi, gazowymi w domu. Policjant wyjaśnił, co należy zrobić ze znalezionymi lekarstwami, przypomniał o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, wspomniał nawet o zasadach savoire-vivre’u, czyli etykiety. Uczniowie praktycznie ćwiczyli zgłoszenie zdarzenia na numery alarmowe.
Wizyty policjantów w szkole mają wartość dydaktyczną, uczą dzieci, że w wielu sytuacjach same mają wpływ na swoje bezpieczeństwo i powinny o tym pamiętać. Mają również wartość wychowawczą w kwestii funkcjonowania w społeczeństwie, policjant będzie kojarzył się uczniom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.