ŻACZEK

Po raz kolejny ukazał się nowy numer szkolnej gazetki “ŻACZEK” redagowanej przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczyciela. Nasza gazetka ukazuje sie od listopada 2004 roku, jest miesięcznikiem, w szczególnych przypadkach (okres ferii, przerw świątecznych) ukazuje sie jako dwumiesięcznik. Ukazują sie też wydania specjalne np.: z okazji Dnia Patrona, Praw Dziecka, Dnia Książki. Obecnie redagują go uczniowie klasy IVb: M. Gajec, K. Gumienny, P. Kondratowicz K. Zaprucki oraz Molik Książkowy. Wszystkie numery “ŻACZKA” stanowią załącznik do kroniki szkoły.