Warsztaty literackie

22 marca uczniowie klas czwartych w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych brali udział w warsztatach twórczych prowadzonych, w Bibliotece Miejskiej, przez Daniela Odiję – pisarza, publicysty i dziennikarza. Zachęceni układali samodzielnie haiku. Haiku to krótka forma literacka, wywodząca się z Japonii. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, umiejętnością tworzenia tekstów literackich. Na zakończenie zajęć odbyła się prezentacja własnej twórczości.