Edukacja przyrodnicza w SPN

We wtorek, 7 marca uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w ciekawych zajęciach pt.: “Ptaki drapieżne i ich przystosowanie do środowiska”, w sali dydaktycznej Słowińskiego Parku Narodowego. Podczas zajęć usłyszeli i zobaczyli, w prezentacji, wiele ciekawych informacji o ptakach drapieżnych strefy umiarkowanej i nie tylko, o sposobach zdobywania pożywienia, rozmnażaniu, budowie, życiu ptactwa. W drugiej części zajęć wykonywali z naturalnych materiałów przyrodniczych przestrzenne prace plastyczne: zwierzęta, ptaki.