Góra grosza!!!

W naszej szkole po raz kolejny prowadzono akcję „Góra grosza”, w której uczniowie mogli zbierać i wrzucać do przygotowanej skarbonki drobne monety. Pieniądze zebrane z akcji przekazujemy na domy dziecka oraz rodziny zastępcze.
Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. W tym roku udało się zebrać 340,88 zł.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy!