Edukacja przyrodnicza

Dnia 4 listopada klasy I a i II c wzięły udział w zajęciach przyrodniczych w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce. Zajęcia dotyczyły lasu – jego mieszkańców i roślinności. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych wiadomości o lesie, przedstawionych w bardzo atrakcyjnej formie – prezentacji multimedialnej.
Dzieci mogły też dotknąć prawdziwych leśnych eksponatów: poroża jelenia i sarny, kieł dzika, części pnia drzew, na których przeliczali przyrosty czyli liczyli wiek drzew, z których pochodzą. Była to ciekawa forma zajęć z edukacji przyrodniczej.