Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27.04.1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 r. na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14.10.1773 r. W dniu poprzedzającym święto uczniowie naszej szkoły przygotowali apele dla kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz gości. Wystąpiły klasy drugie, trzecie i czwarte oraz chór szkolny FA – LA -RE.

Tego dnia odbyło się również uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych, którzy w ten sposób oficjalnie przyjęci zostali w poczet szkolnej braci.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom szkoły życzymy
dużo szczęści i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.
Uczniowska Brać!!!