Do czego Morze służyć może

Biblioteka miejska zaprosiła uczniów Szkoły Podstawowej w Łebie do III edycji konkursu plastycznego „Do czego Morze służyć może?”. Konkurs ten organizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jego celem jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski jako kraju morskiego; rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie do zainteresowania się tematyką morską. Na konkurs wpłynęło 15 prac przygotowanych przez uczniów klas II-VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada.

Życzymy powodzenia.