100 milionów drzew do 2017 roku

13 kwietnia uczniowie klasy V i VI oraz klas I gimnazjum uczestniczyli w międzynarodowej kampanii pod hasłem “100 mln drzew do 2017 r.” Kampania polega na wspólnym sadzeniu lasu z mieszkańcami naszego miasta. Podczas akcji zasadzono 1500 sztuk sadzonek drzew gatunek kosodrzewina, 100 sztuk sadzonek drzew gatunek jarząb oraz 300 sztuk sadzonek drzew gatunek sosna.

Akcja edukacyjna “100 milionów drzew do 2017 roku” organizowana jest przez OGÓLNOŚWIATOWĄ WIRTUALNĄ  SZKOŁĘ ENVIRONMENTAL
ONLINE ENO.  ENO powzięło zobowiązanie na Szczycie Narodów Zjednoczonych  w Rio w 2012 roku o posadzeniu 100 milionów drzew do 2017 roku. Celem  tej międzynarodowej kampanii jest aktywizowanie dzieci i młodzieży  na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie  ochrony środowiska.