Kochajmy zwierzęta, szanujmy przyrodę.

W piątek, 22 stycznia grupa uczniów klas IV – VI odwiedziła zwierzęta  w schronisku CIAPKOWO.  Jak co roku  zawiozła suchą karmę, karmę w puszkach, legowiska zebrane  podczas zbiórki w szkole. Chociaż w tak skromny sposób możemy pomóc zwierzętom. Schronisko prowadzenie jest przez OTOZ Animals od  2006 roku.  Nadrzędnym celem OTOZ Animals jest dobro zwierząt, zapewnienie dobrych warunków, znalezienie nowego domu. Każdy dorosły może pomóc, wystarczy 1% swojego  podatku przekazać na OTOZ Animals. Podczas wyjazdu uczniowie odwiedzili również  Centrum Nauki EXPERYMENT, gdzie w sposób bezpośredni,  na własną rękę mogli przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie.

Była to lekcja przyrody na żywo  ucząca miłości do zwierząt, pokazująca prawa przyrody, ucząca naukowej ciekawości badania zjawisk z różnych dziedzin nauki.