Zamieszanie ze świętami.

Grupy przedszkolne i klasy I-IV oglądały spektakl teatralny Zamieszanie ze świętami. Dzieciom bardzo podobały się postacie Rudolfa, Aniołka i Befany i oczywiście św. Mikołaja i nagrodziły aktorów dużymi brawami.