Karta Rowerowa

17 czerwca trzydziestu uczniów klas czwartych zdało egzamin praktyczny ze  znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin odbył się  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w Słupsku pod okiem funkcjonariuszy policji  z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Do testów przystąpiły dzieci, które ukończyły 10 lat oraz zdały wcześniej organizowany w szkołach egzamin sprawdzający teoretyczne kwalifikacje.
Egzamin praktyczny obejmował:

– przygotowanie roweru do jazdy
– jazda rowerem na wprost- ruch prawostronny
– reagowanie na znaki drogowe- przejście dla pieszych (ustępowanie pierwszeństwa pieszemu)
– zmiana pasa ruchu
– ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie
– trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym
– slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru)
– hamowanie w polu końcowym

Karta rowerowa to pozwolenie na jazdę rowerem po drogach publicznych.