Ocenianie kształtujące

W październiku 2014 r. część nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie podjęło szkolenie z wykorzystaniem metody e-learningu pt.: „Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym – OK LEKCJA”, które dotyczy interaktywnego oceniania postępów uczniów  i uzyskanego przez nich zrozumienia materiału tak, aby móc określić jak najlepiej go nauczać.
W dniach 28-30. 04. 2015r. nauczyciele i uczniowie klas VI w tradycyjny sposób, bezpośrednio i aktywnie uczestniczyli w warsztatach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z całego projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim”, skupiliśmy się na Ocenianiu Kształtującym, które postanowiliśmy kontynuować, gdyż przyczynia się ono do lepszego przepływu informacji nauczyciel-uczeń i odwrotnie oraz nauczyciel-rodzic oraz wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.