Próbny Sprawdzian Klas Szóstych

W poniedziałek 5 stycznia  uczniowie klas szóstych przystąpili do próbnego sprawdzianu, który był dla nich próbą sił przed czekającym ich  w kwietniu egzaminem.

Sprawdzian składał się z dwóch części. O godzinie 9:00 uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki i języka polskiego; na ich rozwiązanie mieli 80 minut.

Następnie od godziny 11:45, przez 45 minut, zmagali się z zadaniami z języka angielskiego. Przez pierwsze piętnaście minut szóstoklasiści musieli zaznaczyć poprawne odpowiedzi na podstawie odsłuchanego fragmentu. Aby dobrze słyszeli nagranie, tę część sprawdzianu pisali aż w siedmiu gabinetach lekcyjnych. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystąpili do sprawdzianu na warunkach dostosowanych do ich potrzeb. W przerwie między częściami sprawdzianu rodzice przygotowali dla dzieci drugie śniadanie.

Sprawdzian został przeprowadzony zgodnie z nowymi procedurami, obowiązującymi od 01.12.2014 r. Dokładnie w ten sam sposób będzie przebiegał egzamin, który uczniowie napiszą 01.04.2015 r.

Jest to ostatni moment, żeby nasi uczniowie mogli jeszcze nadrobić pewne zaległości oraz pogłębić swoją wiedzę tak, aby w kwietniu na prawdziwym już egzaminie, osiągnąć dobry wynik.