Próbny alarm przeciwpożarowy

W dniu 7 listopada w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie,  po usłyszeniu alarmu – przerywany sygnał przez 30 sekund, uczniowie oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się w wyznaczone miejsce ewakuacji. Przeprowadzone działania były ćwiczeniami, które muszą być systematycznie przeprowadzane i doskonalone na wypadek prawdziwego zagrożenia. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz obsługa  wypełnili swoje obowiązki wzorowo. Przedszkole po raz pierwszy skorzystało z nowego wyjścia ewakuacyjnego, schodów przeciwpożarowych bezpośrednich przy przedszkolu. Całkowity czas od momentu ogłoszenia alarmu do chwili, kiedy ostatnia osoba opuściła budynek, wyniósł dla szkoły niecałe 4 minuty dla oddziałów przedszkolnych niecałe 10 minut.Oby ta wiedza nigdy nie musiała być przez nas wykorzystana w praktyce. Ćwiczenia nadzorował  technik pożarnictwa Z. Wołocznik oraz komendant OSP w Łebie S. Kluska.