Warsztaty Profilaktyczne

W dniach 29 – 31 października odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne, zgodne z harmonogramem  Szkolnego Programu Profilaktyki. Prowadzone były przez trener Ewę Mazur z Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa.  Dla klas I – II odbyły się pt.:”Historia pastuszka i jego niesfornych owieczek” a dla klas trzecich  “Ziołowe perypetie młodych bylinków”.  Klasy IV – VI uczestniczyły w zajęciach “Moc słów – Rozwiązywanie konfliktów”. Uczniowie ćwiczyli umiejętność rozwiązywania konfliktów, komunikację rówieśniczą, empatię i asertywność.