Próbny sprawdzian

W poniedziałek, 13 stycznia klasy szóste pisały próbny sprawdzian klas szóstych. Ma na celu zapoznanie młodzieży z procedurą obowiązującą podczas egzaminu właściwego, który odbędzie się w kwietniu.
Próbny sprawdzian