Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej? – lekcja ekonomii

Z okazji 20-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 7 maja, uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w ogólnopolskiej lekcji online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

Członkostwo w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiedzieliśmy się:

 •       Dlaczego powstała Unia Europejska?

 •       Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku? 

 •       Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?

 •       Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?

 •       Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?

 •       Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

KONKURS “EKONOMIA W OBIEKTYWIE. 20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Ekonomia w obiektywie. 20 lat Polski w Unii Europejskiej”

Zadaniem uczestnika jest wykonanie i przesłanie zdjęcia, które obrazuje szeroko rozumiane pojęcia i zjawiska ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem korzyści ekonomicznych związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem funduszy unijnych.

Termin: 7-24 maja 2024 r.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nagrody finansowe dla pięciu laureatów:

 • I miejsce: 1000 zł,

 • II miejsce: 800 zł 

 • III miejsce: 600 zł

 • IV miejsce: 400 zł

 • V miejsce: 300 zł 

Prace należy przesyłać na adres: konkurs@porwaniprzezekonomie.pl