Wiwat Maj, 3 Maj!!!

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny  monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród Polski reprezentującymi.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnego od dawna, pełnego wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej, systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Upamiętniając tak ważne wydarzenia dla naszej ojczyzny uczniowie oraz nauczyciele bloku humanistycznego przygotowali uroczystość upamiętniającą tamte wydarzenia. Wehikułem czasu przenieśliśmy się w czasie do tych historycznych wydarzeń. Spotkaliśmy bohaterów legendy o powstaniu Polski, króla Stanisława oraz twórców konstytucji. Uczniowie klasy IIb zatańczyli na zakończenie uroczystości.