Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Rok rocznic, rok wiedzy, Rok Edukacji Ekonomicznej – taki będzie 2024

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej. W ślad za uchwałą Senatu organizacyjne porozumienie na rzecz zainicjowania Roku Edukacji Ekonomicznej zawarło pięć kluczowych dla edukacji ekonomicznej w Polsce organizacji, tj.:

– Warszawski Instytut Bankowości (koordynator prowadzący sekretariat Komitetu Organizacyjnego),

– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,

– Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych,

– Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 

– Związek Harcerstwa Polskiego.

 Rok 2024 będzie obfitował w pięć bardzo symbolicznych z perspektywy edukacji ekonomicznej rocznic. To bowiem w 2024 minie równo 100 lat od:

– wprowadzenia reform gospodarczych Władysława Grabskiego,

– powstania waluty narodowej – polskiego złotego,

– powstania Banku Polskiego,

– powstania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz

wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka” (de facto pierwszy polski podręcznik do przedsiębiorczości).

W dniu 11 stycznia 1924 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji.

Z tej okazji w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 8:55 odbyła się ogólnopolska lekcja pt: „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego, a współczesne wyzwania”.

Lekcję poprowadzili  prof. Witold Orłowski – ekonomista i edukator oraz – Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówiono współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat.

Uczniowie klas VII, VIII  szkoły uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. Łącznie w lekcji brało udział 15 tys. uczniów szkół w Polsce. Nasza przygoda z ekonomią trwa już jakiś czas, zdobyliśmy Certyfikat Złotych Szkół NBP, bierzemy od zeszłego roku szkolnego udział w projektach “Przygody przedsiebiorczego Dżeka” oraz “Porwani przez ekonomię”, a w tym roku dodatkowo “Cyberbezpieczni”.