Program “Laptop dla ucznia”

Drodzy rodzice uczniów klas czwartych

Laptopy dla uczniów będzie można odbierać w sekretariacie szkoły w następujących terminach:

9 listopada: klasa 4A w godzinach 16:45 – 17:30; klasa 4B w godzinach 18:15 – 18:45.

15 listopada obie klasy czwarte w godzinach 15:00 – 16:00.

Do podpisania umowy potrzebny będzie dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna

Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują laptop dla dziecka na własność, po podpisaniu umowy o przekazaniu (wzór umowy w załączniku), klauzuli RODO oraz protokołu przekazania. Laptop powinien służyć uczniowi do celów edukacyjnych i przez okras 5 lat nie można go oddać ani sprzedać.

Bezpłatne oprogramowanie

Darmowe oprogramowanie należy pobrać ze strony https://laptopdlaucznia.gov.pl/.
Wiadomości dotyczące przekazania laptopów znajdują się na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Zapraszam po odbiór
Maciej Barański
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie.