Uroczystości w Krępie Kaszubskiej

24 września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary Marszu Śmierci, czyli pieszej ewakuacji więźniów z obozu koncentracyjnego Stutthof, rozpoczętej 25 stycznia 1945 roku, kiedy to w nieludzkich warunkach w męczeński  marsz wyruszyło prawie 11 tys. więźniów. Uformowani w 9 kolumn w ciągu 10 dni mieli przebyć od 120 do 170 km do ośmiu obozów ewakuacyjnych w okolicach Lęborka i Wejherowa, w miejscowościach: Krępa Kaszubska, Gęś, Tawęcino, Gniewino, Toliszczek, Rybno, Nawcz i Łówcz.  

Dla większości spośród nich, osłabionych i nie mających zaopatrzenia i żywności, wielodniowa wędrówka w środku mroźnej zimy oznaczała ostateczną walkę o życie i przetrwanie. 

Po wojnie na całej trasie Marszu Śmierci przeprowadzono prace ekshumacyjne w celu przeniesienia rozsianych po całym Pomorzu ciał do zbiorowych mogił. Jedna z takich mogił znajduje się w Krępie Kaszubskiej, gdzie zgromadzono prochy ponad 800 osób.  

W uroczystości tradycyjnie uczestniczył również poczet sztandarowy naszej szkoły.