TURNIEJ JEDEN Z DZIESIĘCIU DLA KLAS SZÓSTYCH – ZŁOTE SZKOŁY NBP

Dnia 27 kwietnia odbył się TURNIEJ JEDEN Z DZIESIĘCIU dla uczniów klas szóstych. Był on zwieńczeniem programu Złote Szkoły NBP. Ze względu na liczbę klas szóstych – trzy klasy, uczestników było nietypowo – dziewięciu, po troje z każdej klasy. Turniej odbył się online, prowadził go nasz szkolny Tadeusz Sznuk, czyli  pan Tomasz Antoszek. Zawodnikom z klas kibicowali wirtualnie koledzy. Do turnieju przystąpili

z klasy VI a: Szymon Sołtys, Amelia Gajewska, Agnieszka Gumienna

z klasy VI b: Julia Rychter, Kajetan Kroczak, Filip Wójcik

z klasy VI c: Aleksander Markowski, Stanisław Sułkowski, Pola Penkowska

Turniej składał się z trzech etapów:

Etap I

Prowadzący zadawał graczom pytania zgodnie z kolejnością zajmowanych stanowisk (każde pytanie kierowane jest do jednej osoby). Były dwie kolejki pytań. Poprawna odpowiedź ocala przed utratą szansy (tym sposobem już jedna poprawna odpowiedź zapewnia udział w drugim etapie). Jeśli zawodnik odpowie na pytanie błędnie lub nie odpowie wcale, to traci jedną szansę; jeśli nie odpowie poprawnie na żadne z dwóch pytań – kończy grę.

Etap II

Zawodnicy, którzy udzielili w pierwszym etapie przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi kontynuują grę z taką liczbą szans, jaką udało im się zachować Pierwsze pytanie tej rundy prowadzący kieruje do zawodnika przy stanowisku nr 1 (chyba że ten odpadł w pierwszym etapie, wtedy do zawodnika przy stanowisku nr 2 itd.). Jeśli uczestnik odpowie poprawnie, to zyskuje prawo do wyznaczania; jeśli nie, to traci szansę, a prowadzący pyta kolejnych graczy tak długo, aż ktoś odpowie poprawnie i zdobędzie prawo wyznaczania.

Etap III (finał)

W tym etapie uczestniczyły 3 osoby, które dostały się do finału. Osoba, która poprawnie odpowiedziała na pytania wyznacza kolejną do odpowiedzi. Wygrywa osoba, która zostaje z największą liczbą szans.

Walka była zacięta, bardzo wyrównana, uczniowie odpowiedzieli na ponad 70 pytań. W finale uczestniczyli: Agnieszka Gumienna VI a, Szymon Sołtys VI a Aleksander Markowski VI c.

Ostatecznie zwyciężył Szymon Sołtys, tuż za nim uplasowała się Agnieszka Gumienna z VI a, trzeci był Aleksander Markowski z VI c.

Ogromne brawa i szacunek dla wszystkich uczestników turnieju!!! Wykazali się wiedzą ekonomiczną, matematyczną, obliczaniem zysków i strat.