Spotkanie z ekspertem ZŁOTE SZKOŁY NBP – 29.04.21

 29 kwietnia odbyło się ostatnie 7 spotkanie  z cyklu zaplanowanych spotkań z ekspertem, w ramach programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. Prowadząca pani Labuda Barbara wyjaśniła wiele pojęć z zakresu ubezpieczeń. Ubezpieczenie to świadczenie wypłacane według umowy, gdy nastąpi określone zdarzenie ubezpieczonemu. Mamy dwa rodzaje podstawowych ubezpieczeń: społeczne, które wynikają z norm prawa publicznego (ZUS, KRUS), płaconych przez nas składek zdrowotnych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Drugim rodzajem są ubezpieczenia gospodarcze: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, na życie. Prowadząca wyjaśniła warunki zawierania takich ubezpieczeń i możliwości odszkodowań, w zależności od straty komunikacyjnej, majątkowej, czy uszczerbku na zdrowiu i życiu. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych musimy posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC, natomiast AC, czyli autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Warto mieć ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej, transportowej) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy – stłuczki, wypadki, sami uszkodzimy samochód własny, podróże – szczególnie ważne podczas wyjazdów zagranicznych i problemów ze zdrowiem, dom – pożary, huragany, zalania, kradzieże, rodzina – ubezpieczamy siebie lub rodzinę od nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, na życie. Rozróżniamy ubezpieczający, to osoba, która płaci składki ubezpieczenia, ubezpieczony to osoba objęta ubezpieczeniem. Można, być jednoczenie ubezpieczającym jaki i ubezpieczonym, jeśli się sami ubezpieczamy. Oczywiście ubezpieczycieli,  obowiązuje RODO, czyli chronią nasze dane osobowe.