KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.)  z dniem od 4 maja 2021r. nauka w klasach I-III odbywać się będzie w trybie stacjonarnym w szkole. Do dnia 17 maja 2021r. nauczanie w klasach IV-VIII będzie przebiegać na dotychczasowych zasadach w trybie zdalnym. Powyższa zasada nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią PPP, pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem skierowanym do dyrektora szkoły.

Z poważaniem

Wicedyrektor szkoły 

Elżbieta Frączek