MAJOWE ŚWIĘTA

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA  – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia konstytucji. Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.   Święto ustanowione po Raz pierwszy w 1919 i ponownie w 1990 roku. Konstytucja 3 maja jest drugą po korsykańskiej konstytucji w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej.  Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek części polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 MAJA – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Nasze barwy narodowe – biel i czerwień, stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale przede wszystkim są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. Barwy narodowe biel i czerwień pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wojsku Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, przywrócono białe kokardy na wojskowych nakryciach głowy. Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający, formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej. W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe, jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. Po upadku Powstania Listopadowego namiestnik cara unieważnił wszystkie uchwały Sejmu i zakazał używania „polskiej kokardy”. Otoczone szacunkiem, traktowane jak świętość, żyły w sercach Polaków, wiodąc ich do boju podczas zrywów niepodległościowych i do walki o wolną Ojczyznę w okresie I wojny światowej. Tak było 3 maja 1916 r. podczas obchodów 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji, kiedy mieszkańcy Warszawy demonstrowali biało-czerwonymi flagami swoje patriotyczne uczucia. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności. W dniu 1 sierpnia 1919 r. Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o godle i barwach narodowych, za które uznano kolory biały i czerwony.

ŚWIĘTO 1 MAJAMiędzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter spontaniczny.

Z okazji świąt zapraszamy do zabaw online:

Wykaż się wiedzą o Polsce: https://learningapps.org/watch?v=pcvm2brun21

Uporządkuj daty na osi liczbowej:  https://learningapps.org/view7063216

Co pamiętasz z historii Polski:  https://learningapps.org/watch?v=pxfdpe0yt21

Posłuchajcie: 

Mazurek 3 Maja: https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic

Piosenka o fladze: https://www.youtube.com/watch?v=OFLrQyj7964

Polska, moja ojczyzna: https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM