Warsztaty profilaktyczne

W dniach 06.10 – 07.10 odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne, zgodne z Szkolnym Programem Profilaktyki, przeprowadzone przez trenerów OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ z Płocka. Były to programy:

dla klas młodszych – „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Radość bez złości”

dla klas starszych: „Debata”’, „Kiszone ogórki”, „Komputer, Internet, gry – nauka i zabawa, czy uzależnienie”.

Główne cele programów to przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz zagrożeń innego typu, nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych, wzbudzanie empatii, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, rozumienie potrzeby reguł, norm i zasad, uświadomienie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania problemów np. pomoc ludzi dorosłych.

Dla rodziców odbyło się spotkanie profilaktyczne „Twoje dziecko online”