Próbna ewakuacja szkoły.

W piątek, 23 października odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja z budynku. Celem jest sprawdzenie stopnia przygotowań do działania w sytuacji zagrożenia np. pożarem. O zagrożeniu powiadamia wszystkich dźwięk dzwonka – sygnał przerywany przez 30 sekund. Uczniowie co roku są przygotowywani na sytuacje zagrożenia podczas lekcji z wychowawcami, pracownicy uczestniczą w szkoleniach. Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie, wszyscy udali się na miejsce zbiórki  wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, całkowity czas ewakuacji wyniósł 4 minuty i 45 sekund.