Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach

18 listopada w krajach Unii Europejskiej obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a w dniach 18 – 24 listopada 2023 roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światowa Organizacja Zdrowia opracowały i wdrożyły zalecenia zwiększające świadomość społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym na antybiotyki.

W Polsce koordynatorem kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Działania te prowadzi w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na temat antybiotyków w linkach poniżej:

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/edwa2023_wystawa_tematyczna.pdf

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a4.pdf

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a3.pdf

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a3-poziom.pdf

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a2.pdf