Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE REALIZOWANE Z ŚRODKÓW KRPA

Deklaracja udziału w zajęciach

LP. Nazwa Klasa Nauczyciel Liczba godz. Dzień tygodnia   Godzina Opis
1 Rytmika OP Joanna Maciukiewicz 2 wtorek 9-10.30 Zajęcia w grupach; rozwój psychofizyczny dziecka w oparciu o metodę J. Dalcroze’a i C. Orffa
2 Zajęcia muzyczno-wokalne I-III IV-VIII Joanna Maciukiewicz 2 Wtorek 13:00 – 14:35 Zajęcia grupowe: chór –  rozwój wokalny dzieci;
2 Wtorek Środa 14:40 – 15:25 14:40 – 15:25
3 Zajęcia plastyczno-techniczne IV-VIII I-III Teresa Beczyczko 2 poniedziałek 15:00-16:30 Zajęcia w grupach; rozwijanie kreatywności, funkcji poznawczych, sprawności manualnej.
2 wtorek 13:00-14:30
4 Szachy IV-VIII Jacek Krysiak 2 piątek   13.00 – 14.35 Zajęcia edukacyjno – rozwojowe. Nauka gry w szachy.
5 Zajęcia rekreacyjno sportowe /dziewczęta/ IV-VIII Joanna Bieniek 2 czwartek piątek 15.25 – 16.10 14.40 – 15.25 Zajęcia w grupach; rozwijanie i doskonalenie umiejętności sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych.
6 Zajęcia rekreacyjno sportowe /chłopcy/ IV-VIII Bernard Kęsik 2 wtorek czwartek 13.50 – 14.35 15.25 – 16.10 Zajęcia w grupach; rozwijanie i doskonalenie umiejętności sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych.
7 Zajęcia rekreacyjno sportowe /EW/ I-III Dariusz Ratajczak 2 Poniedziałek – klasy  I  oraz Piątek – klasy II oraz III 13.00-13.45     13.00-13.45 Zajęcia w grupach : Rozwijanie umiejętności sportowych . Stymulowanie i kształtowanie sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy z elementami motorycznymi, a także zaspokajają naturalną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej .
8 Zajęcia nauki pływania (od października) III Bernard Kęsik   2 poniedziałek 11-11:45 Oswajanie z wodą, nauka pływania.
9 Zajęcia nauki pływania (od października) IV-VIII Bernard Kęsik 2 2 wtorek   Gr. średniozaawansowana 15-15:45 Gr zaawansowana 16-16:45 Nauka i doskonalenie pływania.
czwartek Gr. średniozaawansowana 16-16:45 Gr. zaawansowana 17-17:45
10 Świetlica socjoterapeutyczna /terapia logopedyczna/ I-III Izabela Śmiechowska 6 poniedziałek wtorek środa czwartek 4 i 5h lekcyjna 4h lekcyjna 5h lekcyjna 4 i 5h lekcyjna Indywidualna terapia logopedyczna, mająca na celu niwelowanie zaburzeń i wad wymowy u dzieci w klasach I-III.
11 Świetlica socjoterapeutyczna /terapia Integracji Sensorycznej IS/ I-VIII Dorota Tutkowska 6 poniedziałek wtorek   Środa   czwartek 5 godz. lekcyjna 6 godz. lekcyjna 7 godz. lekcyjna 6 godz. lekcyjna 7 godz. lekcyjna 5 godz. lekcyjna Zajęcia indywidualne, terapia Integracji Sensorycznej dostosowana do potrzeb dziecka.        
12 Świetlica socjoterapeutyczna /terapia pedagogiczna/ I-VIII Marta Kajnowska 2 wtorek   środa 5 godz lekcyjna   6 godz lekcyjna   Indywidualna terapia pedagogiczna. Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne.
13 Świetlica socjoterapeutyczna /terapia psychologiczna/ I-VIII Lilla Sojda 2 Od października    
Zajęcia organizacji zewnętrznych  
14 10 ŁDSH Leśni Łowcy        Nikola Posacka   sobota   Zapisy u Drużynowej 10 ŁDSH Leśni Łowcy  pwd. Nikola Posacka lub w szkole-T.Antoszek  
15 Młode Orły   Tomasz Zenker   Od poniedziałku do czwartku z podziałem na grupy wiekowe   Zapisy i informacje  u trenera 501 526 794
16 Karate   Arkadiusz Sołtys gr. mł. wtorek 16:00 czwartek 16:00   Zapisy i informacje   u trenera 603 490 029
gr. st. wtorek 17:00 czwartek 17:00