“Przygody przedsiębiorczego Dżeka” oraz “Porwani przez ekonomię”

Nasza przygoda z projektami “Przygody przedsiębiorczego Dżeka” oraz “Porwani przez ekonomię” trwa nadal. 

W kwietniu uczestniczyliśmy w wielu lekcjach i wykładach o różnorodnej tematyce, prowadzonych przez ekspertów Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz nauczycieli z naszej szkoły.

Lekcja: Czy pieniądz przynosi szczęście, lekcja obejmowała następujące zagadnienia:

Uczeń:

 ̶  rozróżnia pojęcia pieniądz i płacidło oraz wie, skąd biorą się pieniądze i jakie pieniądz pełni funkcje,

 ̶  rozumie pojęcie kapitału i wie na czym polega inwestowanie,

 ̶  rozumie podstawowej różnice między zadaniami banku centralnego (NBP) i zadaniami banków komercyjnych i spółdzielczych,

 ̶  przedstawia podstawowe formy płatności, ̶ rozumie, że pieniądz jest dobrem materialnym, które wymaga rozwagi i szacunku, ale nie może dominować nad innymi dobrami ludzkimi.

Lekcja: Podstawowe pojęcia ekonomiczne – historia Dżeka, kolorowanka,  lekcja obejmowała następujące zagadnienia:

Uczeń:

 ̶  rozumie sens pytań zawierających podstawowe terminy opisujące cechy osób o postawie przedsiębiorczej,

 ̶  nabywa umiejętności związane z postawami przedsiębiorczymi, umiejętność samodzielnego definiowania prostych pojęć ekonomicznych oraz umiejętność współpracy w grupie,

 ̶  rozwiązuje proste sytuacje problemowe podczas pracy w grupie,

Lekcja: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – uczestniczyły klasy 4a, 4b, 6b, 2a, lekcja obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Bezpieczne hasła:

  1. minimalna liczba znaków

  2. z jakim elementów powinno się składać?

  3. jakich haseł nie tworzyć?

  4. metody tworzenia

 2. Bezpieczna tożsamość w internecie:

  1. jakich danych nie ujawniać?

  2. zjawisko cyberprzemocy

 3. Media społecznościowe

 4. Bezpieczny komputer, tablet i smartfon

Podczas zajęć zostały wykorzystane materiały edukacyjne z projektów: kolorowanki, książka, komiks, materiały online.

Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w wykładzie “Zawód audytora bez tajemnic․ Kim jest i czym się zajmuje audytor?”, prowadzonym przez Adama Solińskiego, Starszego konsultanta w PwC Polska.

Uczniowie klas od pierwszych do szóstych wykonali test wiedzy SKO, uczniowie chętni wykonali prace konkursowe “Karta płatnicza moich marzeń”