Projekty Edukacyjne

„Pomorskie Żagle Wiedzy” , czyli rybka połknęła haczyk.

Prezentacja projektów edukacyjnych cz. I.

W dniu dzisiejszym uczniowie uczestniczący w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby” zaprezentowali projekty edukacyjne uwzględniające cele z zakresu edukacji morskiej,aktywnego uczestnictwa w kulturze i budowaniu więzi lokalnych i regionalnych.

Prezentacji 10 projektów przyglądali się zaproszeni goście : Burmistrz p. A.Strzechmiński, Wiceburmistrz p.K.Król, przedstawiciele samorządu, CIT-u oraz rodzice, którzy wspierali swoje dzieci w przygotowaniach.

Uczniowie i nauczyciele w przedstawieniu prezentacji wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością , by zapoznać oglądających z legendami,szantami,latarniami i historiami związanymi z Łebą oraz promocją miejscowości.

Nad całością prezentacji czuwały dwa „wilki morskie’’-p. J. Pająk i p. O. Mikułko. Publiczność-”szczury lądowe”oklaskami nagradzała występujących, bo pamiętajmy,że wiedza o morzu,to ocean niezbadany ,a uczniowie różnorodni, ale wszyscy wspaniali jako „ majtkowie”,którzy ruszą w morze.

Było śpiewająco, więc kto połknął „ haczyk” na „żagle” niech płynie, ahoj przygodo …