Doradztwo zawodowe

5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów kl. VIII SP i kl.III G oraz rodziców z przedstawicielami szkół średnich powiatu.Na spotkanie przybyli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy placówek oświatowych wraz z uczniami, by przedstawić oferty szkół (profile klas). W styczniu uczniowie naszego powiatu będą musieli wypowiedzieć się w sprawie rekrutacji, stąd każda szkoła przygotowała prezentację .
Zespół Szkół Mechaniczno -Informatycznych ( www. zsmi. pl )
Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące (www. slolebork. pl)
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu ( www. zsgzia. lebork. pl)
I Liceum Ogólnokształcące ( www. lo. lebork.pl )
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ( www. zso2. com)
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ( www. pce. lebork. pl Uczniowie i rodzice, którzy mają trudności w dokonaniu wyboru przyszłej szkoły lub zawodu mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Powiatowy konsultant – Doradca zawodowy p.Bożena Murawska przyjmuje w Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej w Lęborku ( www.ppplebork@poczta.onet.pl).
M.Kietlińska-Antoniewicz-szkolny doradca zawodowy