Młodzi pianiści

26 kwietnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lęborku odbył się popis śródroczny uczniów uczęszczających na muzyczne zajęcia pozalekcyjne do naszej szkoły oraz uczniów klasy fortepianu Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. Występy „młodych pianistów” poprowadziła p. Bożena Świętek. Uczniowie zaprezentowali dowolne utwory fortepianowe wystąpili również w duetach na 4-ręce.Bardzo dobrze popisały się uczennice z klasy pierwszej, które robią wyraźne postępy w nauce. Dyrekcja ogniska artystycznego, rodzice i zaproszeni goście wszystkich pianistów nagrodzili gromkimi brawami.