XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ TĘCZA” pod hasłem „ Świat wokół nas”

Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ TĘCZA”  pod przewodnictwem Dziekana  Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  przyznało  Oliwii Wójcickiej – dyplom za wykonanie znakomitej pracy, Paulinie Łętowskiej, Oliwii Peta  i Anieli Ostrowskiej– dyplom uznania. Gratulujemy !